Mars.Wé c.a.

je akciová spolecnost registrovana ve Venezuele, Monagas, 6201 Maturin,  Las Margaritas 23, RIF: 171341336

kontakt: mars.w@venezuelanadlani.cz

telefon: 0058 0416 2171 619

Obecné podmínky pro všechny pobyty, výlety a služby s mars.wé.c.a.:

-         Pokud máte sjednaný pobyt přes mars.wé.c.a. dobu kterou strávíte s námi na výletech vám odečteme z ceny pobytového zájezdu.

Pro příklad: jsem ubytován v penzionu Rio Caribe a platím 1000 Kč na osobu a den, avšak jedu na výlet Delta Orinoco na čtyři dny. To znamená, že z ceny týdenního pobytu v penzionu Rio Caribe mi bude odečtena částka 4000,- Kč na každou ubytovanou osobu za každou osobu na výletě. Nevztahuje se na neplatící osoby. Částky zde uvedené jsou pouze příkladem. Přesnou kalkulaci bude obsahovat vaše ObjednávkaSmlouva.

-         ObjednávkuSmlouvu ohledně pobytu, výletu a ostatních služeb považujeme za závaznou v okamžiku připsání fakturované částky na náš účet.

-         Závazná rezervace vzniká uhrazením zálohy ve výši 35% z fakturované částky. Celou fakturovanou částku je třeba uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku závazné rezervace, nebo do 10 dnů před nástupem pobytu, výletu, či služby.

-         Neuhrazenou či nezálohovanou objednávku vedeme jako rezervaci bez záruky.

-         ObjednávkaSmlouva, je jako formulář ve formátu pdf k dispozici ke stažení na těchto stránkách ku příkladu také zde a námi potvrzená slouží jako vaucher pro veškeré služby námi poskytované či zprostředkované a je jediným platným dokladem uplatnění nároku na pobyt, výlet či službu ať už poskytovanou či zprostředkovanou společností mars.wé.c.a. Vámi vyplněný a námi potvrzený formulář ve formátu pfd vám zašleme mailem po připsání fakturované částky, zálohy na náš účet. ObjednávkaSmlouva nabývá platnosti až v okamžiku zaplacení všech fakturovaných pobytů, výletů a služeb a to nejpozději do deseti dnů před nástupem pobytů, výletů či služeb. Výjímky z tohoto pravidla pouze po předchozím písemném souhlasu mars.wé c.a.

Nejsme cestovní kancelář, jsme venezuelská obchodní společnost, která jako hlavní předmět své činnosti provozuje městské a meziměstské autobusové linky ve venezuelských státech Anzoategui, Bolivar, Carabobo, Delta Amacuro a Monagas.

Nabízíme vám služby, které využívají naši místní zákazníci přizpůsobené pro české klienty.

 

Veškerý obsah stránek považujte za majetek společnosti Mars.Wé c.a.

Přebíraní obsahu stránek Venezuelanadlani.cz jen s písemným souhlasem.