Indiáni

Ve dnešní Venezuele žije přibližně 33 knenů původních jihoamerických indiánů. Říkám přibližně proto, že dokonce i oficiální vládní údaje dostupné na webu se liší. Rozuměl bych, ačkoliv nerad, že třeba nějaký ten kmen ubyl, ale pochybuji, že dnes vznikají nové kmeny původních obyvatel a pokud ano, řekl bych že jen na stránkách s příponou gob.ve.Rozmístění indiánských kmenů nas území Venezuely Na přiložené mapě je podle geografické polohy jimi obývaných území vyobrazeno 24 hlavních skupin z nichž některé se dále člení, avšak jejich jazyk zůstává stejný, nebo velmi podobný. Postupně bych rád přidával především texty týkající se tradic a obyčejů jednotlivých kmenů venezuelských indiánů už jen proto, že náboženské obřady na příklad Pemonů či Piaroa se velmi liší od obřadů ostatních původních obyvatel jižní ameriky. Můžete se setkat s procházením ohněm, obřadem přijímání boha-matky a dalšími.

Věnuji se zde tudíž pouze těm kmenům, s nimiž jsem přišel do kontaktu na svých cestách a nějakým způsobem mi přirostli k srdci. Už jen proto, že objem toho co jsem tu započal původně jako soukromý blog, se začíná vymykat z časoprostorových možností mé osoby, přičemž přiznám, že i z odhodlání trávit noci u počítače a dny v práci. Jinými slovy jsem chtěl říci, že mám mladou ženu :-)  mimochodem míšenku Piaroa, ačkoli to už bude alespoň přes třetí generaci. Něco málo ze života těch kmenů, o kterých jsem se rozhodl psát porobněji, najdete přímo v hlavním menu webu a v sekci  Treky a výlety  si můžete vybrat něco z naší nabídky výprav za původními obyvateli Venezuely.

Pro nadšence tu nechávám odkaz na stránku venezuelského filmového projektu, kde najdete zhruba padesátiminutové dokumenty o většině místních kmenů, jejich tradic, něco z historie a další zajímavosti, všechno je samozřejmě ve španělštině, případně v kmenovém nářečí opatřeném španělským překladem,  ale i tak mám pocit, že jde spíš o obrázky.

Protože všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na serveru youtube.com, doporučuji okopírovat si název filmu o který máte zájem a vložit ho do  youtube vyhledavače a následně spustit přímo tam. Film se bude natahovat rychleji,

http://www.venezuelaenlinea.com/indigenas-venezolanos/indigenas