Největší křemecová jeskyně světa

Květen 2, 2013 in Články

Auyantepui″Je to jakoby před miliony let Bůh vzal barevnou plastelínu a z ní uhnětl toto místo″. Tak zněla první slova Freddyho Vergara, který neskrýval své nadšení nad nádhernými barvami hrající nově objevenou jeskyní poté co se po sestupu vynořil z hlubin obrovské jeskyně v hoře Auyantepui na Gran Sabana v jihovýchodním cípu venezuelského území, které je součástí Národního Parku Canaima.

V hlubinách největší křemencové jeskyně na světě

Není to jen tak nějaká jeskyně, je křemencová, tedy jde o druh skalní formace s vysokým obsahem křemene v hlubinách tepui, tedy stolové hory, jmenovitě Auyantepui, ležící ve výšce asi 1500 metrů nad hladina moře. V březnu letošního roku vstoupil poprvé v historii mezinárodní speleologický tým do nitra jeskyně a podle prozatímních odhadů se jedná o naprosto unikátní formaci, pravděpodobně největší svého druhu na světě. Podobné křemencové jeskyně ovšem nesrovnatelně menší a velmi obtížně dostupné byly objeveny v sedmsetých letech minulého století na stolových horách Autana a Sarisariňamasály v jeskyni Imawarí Yautá tepui.

Hloubka je asi 180 metrů od místa vstupu do nejnižšího bodu sestupu. Cesta až do této hloubky je však poměrně náročným sestupem vyžadujícím speleologické vybavení a zkušenosti. Podle výpočtů dosahuje délky okolo 25 kilometrů délky.

Kmen Pemon nazývá tuto jeskyni Imawarí Yeutá, jménem, které označuje druh elfa a ochránce hory v mytologii indiánského etnika.

Ještě poměrně nedávno se vědci domnívali, že v křemecové skále se jeskyně netvoří, jde o nejstarší a nejtvrdší skalní formaci světa. Pro ilustraci pokud vápenec eroduje přibližně rychlostí jeden metr za sto let, zde mluvíme o maximálně jednom metru v průběhu milénia. Jeskyně je pravděpodobně bakteriálního původu. Ano čtete správně. Bakterie rodu extremophile, které žijí v extrémních podmínkách a jsou autotrofní (soběstačné, mají schopnost uživit sami sebe), mají zřejmě schopnost narušit krystalickou strukturu křemene a přispět tak ke vzniku nádherných jeskyních sálů kde se díky bohatství minerálů na stěnách střídají barvy jako modrá, červená, žlutá a fialová.sály v jeskyni Imawarí Yautá

Ze vzduchu

Expedici  provedl venezuelský tým,Theraphosa-Vergara a italská La Venta a to na popud Raula Ariase proslulého venezuelského pilota vrtulníku, který provedl první pozorování v roce 2011.

„Šli jsme se podívat, co tam je, Raul říkal, že to bude monstrum“  okomentoval objev Freddy Vergara – jeskyňář Theraphosa skupina

„Už jsem lokalizoval několik podobných míst ze vzduchu,“ vysvětluje Arias „Když vidím obdobné útvary, pukliny nebo otvory, je zde možnost, že narazíme na další jeskyně. Ze vzduchu se nedá přesně určit o co se jedná.. Stále je třeba prozkoumat nejméně šest dalších oblastí, kde se mi podařilo spatřit podobné útvary“.sály v jeskyni Imawarí Yautá

Arias je pilot s více než 23.000 letovými hodinami na vrtulníku. Prácuje s turisty, filmaři, průzkumníky. Pro zajímavost právě on pilotoval Harrisonu Fordovi, když přijel do Venezuely objevovat ‚ ztracený svět‘.

!!! Světová premiéra !!!

Jako první na světě vám umožníme navštívit tuto jeskyni. Jde o středně náročný, pětidenní trek.

Bližší informace a dotazy na mailu treky@venezuelanadlani.cz

sály v jeskyni Imawarí Yautá

sály v jeskyni Imawarí Yautá